Contact

Noutăţi

Organizarea de examene de promovare ale personalului conform referatelor depuse la seful ierarhic, in primul trimestru din...
5 Apr 2015 Contractul Cadru
CONTRACT-CADRU din 13 mai 2014 care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale a medicamentelor şi a dispozitivelor...
ORDIN nr. 388 din 31 martie 2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014...
Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de...
Anexa la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a...
HOTĂRÂRE nr. 400 din 13 mai 2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile...
Anexele nr. 1–48 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015...
ORDIN privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea otorinolaringologie. Descarcă documentul (Adobe PDF...
ORDIN nr. 98 din 27 februarie 2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente...
HOTĂRÂRE nr. 206 din 25 martie 2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016. Descarcă...
HOTĂRÂRE nr. 205 din 25 martie 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor...
Situatia consumului de medicamente pe anul 2015, actualizat Februarie 2015 (Abobe PDF Document, 178.3 Kb)