Contact

Noutăţi

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi organizează, în conformitate cu prevederile H.G.nr. 286/2011, pentru aprobarea...
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi organizează, în conformitate cu prevederile H.G.nr. 286/2011, pentru aprobarea...
Situatia consumului de medicamente pe anul 2015, actualizat: Mai 2015 (Abobe PDF Document, 25.8 Kb)
Situatia consumului de medicamente pe anul 2015, actualizat: Aprilie 2015 (Abobe PDF Document, 25 Kb)
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi organizează, în conformitate cu prevederile H.G.nr. 286/2011, pentru aprobarea...
ORDIN nr. 208 din 2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de ...
Organizarea de examene de promovare ale personalului conform referatelor depuse la seful ierarhic, in primul trimestru din...
5 Apr 2015 Contractul Cadru
CONTRACT-CADRU din 13 mai 2014 care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale a medicamentelor şi a dispozitivelor...
ORDIN nr. 388 din 31 martie 2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014...
Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de...
Anexa la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a...
HOTĂRÂRE nr. 400 din 13 mai 2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile...