Anunțuri

Pagină dedicată anunțurilor de angajare, tematică, bibliografie și rezultatele concursurilor organizate pentru ocuparea locurilor vacante din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgențe "Sf. Spiridon" Iași.

Titlu Data creării
Rezultate finale la proba scrisă din data de 15.10.2019 la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenți medicali, după rezolvarea contestațiilor 18-10-19
Rezultate contestații asistenți medicali, probă scrisă susținută în data de 15.10.2019 18-10-19
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENȚI ȘEFI 16-10-19
Concurs personal auxiliar (infirmiere, îngrijitoare, brancardieri) 16-10-19
Concurs personal mediu – asistenți medicali specialitatea medicină generală 16-10-19
Rezultate examen promovare susținut în data de 16.10.2019 - Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală 16-10-19
MUNCITORI - PUBLICAȚIE CONCURS 16-10-19
PERSONAL AUXILIAR - PUBLICATIE CONCURS PENTRU UPU-SMURD 16-10-19
PERSONAL MEDIU - PUBLICARE CONCURS ASISTENTI MEDICALI 16-10-19
Rezultatele la proba scrisa pentru concursul de asistenți medicali 16-10-19
PERSONAL TESA - PUBLICATIE CONCURS 16-10-19
Barem probă scrisă din data de 15.10.2019 - concurs asistenți medicali 15-10-19
Rezultate finale concurs serviciul de evaluare si statistica medicala 14-10-19
Organizarea examenului de promovare al personalului 14-10-19
Repartiție amfiteatre concurs 15.10.2019 14-10-19
Rezultate probă interviu Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală 9-10-19
Centralizator nominal cu punctajele finale - concurs pentru ocuparea a 2 posturi de infirmieră debutantă și a unui post de infirmieră pentru blocul operator II - Ortopedie și Traumatologie 8-10-19
Centralizator nominal cu punctajele finale - concurs pentru ocuparea unui post de referent III SSD, specialitatea construcții - serviciul Managementul Calității Serviciilor Medicale 8-10-19
Centralizator nominal cu punctajele finale - concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat III - bucătar III și muncitor calificat IV - bucătar IV - bloc alimentar - Serviciul ATA 8-10-19
Centralizator nominal cu punctajele finale - concurs pentru ocuparea unui post de preot I - compartiment culte din cadrul Sp. Cl. Jud. de Urgenta "Sf. Spiridon" Iași 8-10-19
Rezultate finale probă interviu după rezolvarea contestațiilor la concurs posturi infirmiere Ortopedie 7-10-19
Rezultate finale probă interviu după rezolvarea contestațiilor la concurs post Preot I 7-10-19
Rezultate finale probă interviu după rezolvarea contestațiilor la concurs post de Referent Serviciul MCSM 7-10-19
Rezultate finale probă interviu după rezolvarea contestațiilor la concurs post bucătar 7-10-19
Rezultate finale probă practică după rezolvarea contestațiilor concurs registratori și statisticieni medicali 7-10-19
Anunț promovare statistică 4-10-19
Rezultatele proba practica la concursul pentru posturile de registratori si statisticieni medicali 3-10-19
Rezultate proba de interviu la concursul pentru postul de bucătar 3-10-19
Rezultate proba de interviu la concursul pentru postul de Referent Serviciul MCSM 3-10-19
Rezultate proba de interviu la concursul pentru postul de Preot I 3-10-19
Rezultate proba de interviu la concursul pentru postul de infirmiera B.O. Ortopedie 3-10-19
Anunț desfășurare probă interviu 3-10-19
Rezultate finale, la proba scrisă din data de 27.09.2019-referent III ssd, pentru managementul calității serviciilor medicale 2-10-19
Rezultate finale, la proba scrisă din data de 27.09.2019 - bucatari - bloc alimentar- după soluționare contestații 2-10-19
Rezultate finale, la proba scrisă din data de 27.09.2019 - registrator medical, statistician medical pentru serviciul de evaluare și statistică medicală- după soluționare contestații 2-10-19
Rezultate finale, la proba scrisă din data de 27.09.2019 pentru postul de preot -compartiment culte- după soluționare contestații 2-10-19
Rezultate finale la proba scrisă din data de 27.09.2019 - infirmiere, infirmiere debutante bloc operator II-ortopedie, după soluționare contestații 2-10-19
Rezultatele finale ale concursului pentru postul de operator III Secție clinica chirurgie OMF/ATI 1-10-19
Rezultatele finale la proba de interviu pentru postul de operator III/Secția clinica BMF/ATI 30-09-19
Rezultatul contestației la proba de interviu pentru postul de operator III/Secția clinica BMF/ATI 30-09-19
Rezultatele la proba scrisa la concursul pentru ocuparea posturilor de registrator si statistician medical 30-09-19
Rezultatele la proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de bucătar 30-09-19
Rezultatele la proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de preot 30-09-19
Rezultatele la proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de infirmiera ortopedie 30-09-19
Rezultatele la proba scrisa la concursul pentru ocuparea postului de referent III SMCSM 30-09-19
Barem de corectare proba scrisa registrator medical si statistician medical 27-09-19
Subiecte proba scrisa Registrator medical si Statistician medical 27-09-19
Barem pentru corectarea subiectelor in vederea ocupării postului de referent III SSD 27-09-19
Barem proba scrisă din data de 27.09.2019 - concurs muncitor calificat - bucătar 27-09-19
Barem corectare probă scrisă infirmiere, infirmiere debutante pentru blocul operator II - ortopedie 27-09-19
Barem de corectare pentru proba scrisă din data de 27.09.2019 la concursul pentru postul de preot 27-09-19
Rezultate finale concurs peresonal TESA - economiști specialiști IA și referent IA 26-09-19
Rezultate finale concurs muncitor necalificat Serviciu ATA 26-09-19
Rezultate finale concurs muncitor calificat III - zidar III 26-09-19
Rezultate finale concurs muncitor calificat IV - telefonist IV 26-09-19
Rezultate finale concurs muncitori calificați: liftier II, lăcătuș III, lăcătuș IV 26-09-19
Rezultate finale concurs Șef Serviciu MCSM 26-09-19
Rezultate finale concurs Sef birou Aprovizionare - Transport 26-09-19
Rezultate finale concurs Inginer Gr. I - Compartiment Tehnic 26-09-19
Tabel rezultate probă interviu pentru postul de Operator III 26-09-19
Anunț loc de desfășurare probă scrisă infirmiere, infirmiere debutante pentru blocul operator II- ortopedie 25-09-19
Tabel rezultate finale probă interviu după rezolvarea contestațiilor pentru posturile de muncitor calificat IV - telefonist IV 25-09-19
Tabel rezultate finale probă interviu după rezolvarea contestațiilor pentru posturile de muncitor calificat III - zidar III, muncitor necalificat Serviciul ATA 25-09-19
Tabel rezultate finale probă interviu după rezolvarea contestațiilor pentru postul Șef birou Aprovizionare - Transport 25-09-19
Tabel rezultate finale probă interviu după rezolvarea contestațiilor pentru postul de inginer gr.I - Compartiment Tehnic 25-09-19
Tabel rezultate finale probă interviu după rezolvarea contestațiilor pentru postul de Șef Serviciu MCSM 25-09-19
Rezultate probă interviu concurs muncitori calificați și necalificați 23-09-19
Rezultate probă interviu concurs inginer gr. I - Compartiment Tehnic, Șef birou Aprovizionare - Transport și Șef Serviciu MCSM 23-09-19
Rezultate probă interviu concurs economist specialist IA și referent IA la Serviciul RUNOS 23-09-19
Rezultate finale proba scrisa Sef Serviciu Managemetul Calitatii Serviciilor Medicale 20-09-19
Rezultate finale proba scrisa Operator III- Sectia Clinica OMF- Compartiment A.T.I 20-09-19
Rezultate finale proba scrisa Sef birou Aprovizionare - Transport 20-09-19
Rezultate finale proba scrisa Inginer Gr. I - Compartiment Tehnic 20-09-19
Rezultate finale proba scrisa economist specialist IA Serviciul Managementul Calitatii Serviciilor Medicale 20-09-19
Rezultate finale proba scrisa economist specialist IA Serviciul Achizitii publice 20-09-19
Rezultate finale proba scrisa muncitori 20-09-19
Rezultate finale selectie dosare medici 20-09-19
Rezultate finale selectie dosare personal auxiliar 20-09-19
Rezultate finale selectie dosare personal sanitar mediu 20-09-19
Rezultate finale proba scrisă 20-09-19
Tabel rezultate contestații 20-09-19
Rezultate proba scrisa personal TESA 18-09-19
Rezultate selecție dosare 18-09-19
Barem corectare subiecte pentru postul de șef Serviciu Aprovizionare 17-09-19
Barem corectare subiecte pentru postul de inginer IA - electrotehnică și telefonist 17-09-19
Barem corectare subiecte pentru postul de muncitor și lăcătuș 17-09-19
Barem corectare subiecte pentru postul economist specialist IA Serviciul Achiziții Publice 17-09-19
Bareme corectare subiecte pentru posturile economisti Birou Salarii și Birou Personal, referent Birou Personal 17-09-19
Anunț desfășurare probă scrisă concurs personal TESA 16-09-19
Rezultate finale concurs asistenți medicali laborator radiologie și imagistică medicală și secția chirurgie vasculară 16-09-19
Rectificare susținere probă scrisă concurs pentru ocuparea postului de Șef Serviciu Managementul Calității Serviciilor Medicale 16-09-19
Rezultate finale după perioada de completare a dosarelor incomplete ale candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor de medici publicate în ziarul Viața Medicala nr. 33 / 16.08.2019 12-09-19
Rezultate probă interviu concurs asistenți medicali laborator radiologie și imagistică medicală și secția chirurgie vasculară 11-09-19
Rectificare proba interviu concurs operator III 10-09-19
Anunț desfășurare concurs medici UPU-SMURD 9-09-19
Rezultate probă practică concurs asistenți medicali laborator radiologie și imagistică medicală și secția chirurgie vasculară 6-09-19
Rezultate examen de promovare 6-09-19
Rezultate finale registratori și statisticieni medicali 4-09-19
Rezultate selecție dosare - infirmiere, bucătari III,IV și referent III 3-09-19
Rezultate selecţie dosare concurs preot I 3-09-19
Rezultate selecţie dosare concurs registratori şi statisticieni medicali 3-09-19
Rezultate proba scrisã concurs asistenţi medicali principali S Secţia clinica chirurgie vascularã 3-09-19
Rezultate selecţie dosare concurs medici spital 02.09 - 03.09.2019 3-09-19
Rezultate proba scrisa asistenti medicali radiologie pentru Laboratorul de radiologie imagistica medicala 3-09-19
Publicație concurs personal auxiliar 2-09-19
Rezultate finale concurs asistenți medicali 2-09-19
Rezultate interviu registratori și statisticieni medicali 2-09-19
Rezultate finale concurs asistenți medicali laborator 2-09-19
Barem corectare probă scrisă asistenți medicali principali 2-09-19
Publicație concurs asistenți medicali 2-09-19
Rezultate contestații probă interviu asistenți medicali - ORL 30-08-19
Rezultate finale la concursul pentru personalul auxiliar 30-08-19
Rezultate contestații probă interviu asistenți medicali 30-08-19
Rezultate selecție dosare de concurs - personal TESA și asistenți medicali 28-08-19
Rezultate proba de interviu concurs asistenți medicali 28-08-19
Rezultate probă interviu concurs personal mediu - asistenți medicali 28-08-19
Rezultate probă practică registratori medicali și statisticieni 28-08-19
Rezultate contestații - brancardier 26-08-19
Rezultate probă practică concurs asistenți medicali specialitatea laborator 26-08-19
Rezultate probă practică concurs personal mediu - asistenți medicali 26-08-19
Rezultate probă scrisă registratori medicali și statisticieni 22-08-19
Anunț examen promovare Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală 22-08-19
Rezultate probă scrisă la concursul pentru posturile de personal auxiliar 22-08-19
Rezultate contestații probă scrisă - asistenți medicali 22-08-19
Barem corectare probă scrisă registratori medicali și statisticieni 21-08-19
Barem corectare probă scrisă infirmiere, îngrijitoare și brancardieri 21-08-19
Rezultate probă scrisă concurs personal mediu - asistenți medicali 20-08-19
Barem corectare și rezultate probă scrisă asistenți laborator 20-08-19
Calendar concurs pentru ocuparea posturilor de medici publicat în ziarul Viața Medicala nr. 33 / 16.08.2019 19-08-19
Test și barem corectare probă scrisă concurs personal mediu - asistenți medicali 19-08-19
Publicație de concurs pentru postul de statistician medical 14-08-19
Publicație de concurs pentru postul de referent III SSD 14-08-19
Publicație de concurs pentru postul de muncitor calificat III - bucatar III 14-08-19
Publicație de concurs pentru postul de muncitor calificat IV- bucatar IV 14-08-19
Publicație de concurs pentru postul de registrator medical 14-08-19
Publicație de concurs pentru postul de preot I 14-08-19
Publicație de concurs pentru postul de infirmiera debutant 14-08-19
Publicație de concurs pentru postul de infirmiera 14-08-19
Rezultate selecție dosare Registratori si Statisticieni 14-08-19
Rezultatele la proba de selectie a dosarelor candidatilor pentru posturile scoase la concurs 12-08-19
Publicație concurs personal TESA 8-08-19
Publicație concurs muncitori 8-08-19
Publicație concurs asistenți medicali 8-08-19
Publicație concurs registratori și statisticieni medicali 29-07-19
Concurs personal auxiliar - infirmiere, îngrijitoare, brancardieri 25-07-19
Concurs personal mediu - asistenți medicali 25-07-19
Rezultate finale verificare dosare 24-07-19
Rezultate finale concurs promovare 18-07-19
Rezultate verificare dosare concurs medic specialist și medic rezident ultimul an de pregătire specialitate medicină de urgență 16-07-19
Rezultate proba scrisa promovare asistent medical 12-07-19
Anunț desfășurare concurs 10-07-19
Rezultat examen promovare pentru funcția de economist specialist IA 8-07-19
Publicație și calendar concurs post medic specialist și medic rezident ultimul an de pregătire specialitate medicină de urgență 28-06-19
Anunț organizare examen de promovare asistenți medicali debutanți 28-06-19
Rezultate finale la concursul de infirmiere, îngrijitoare și brancardieri pentru UPU-SMURD 25-06-19
Rezultate finale la concursul de asistenți medicali pentru UPU-SMURD 24-06-19
Rezultate la proba de interviu pentru concursul de infirmiere, îngrijitoare și brancardieri la UPU-SMURD 21-06-19
Rezultatele la proba de interviu la concursul pentru asistenți medicali UPU-SMURD 20-06-19
Rezultatele la proba practica pentru concursul de infirmiere, brancardieri si ingrijitoare UPU-SMURD 20-06-19
Organizare examen promovare personal 19-06-19
Rezultate probă practică concurs asistenți medicali UPU-SMURD din data de 18.06.2019 19-06-19
Rezultate examen promovare personal susținut în data de 18.06.2019 19-06-19
Rezultat contestații lucrare scrisă concurs brancardier/îngrijitoare UPU-SMURD 18-06-19
Rezultat examen promovare juridic 13-06-19
Rezultate probă scrisă 13-06-19
Rezultate probă scrisă 13-06-19
Grilă de răspunsuri 12-06-19
Grilă de răspunsuri 11-06-19
Anunț promovare personal 10-06-19
Anunț promovare personal 5-06-19
Rezultat verificare dosare concurs 4-06-19
Examen de promovare pentru postul de consilier juridic IA / Birou juridic 27-05-19
Angajare asistenți medicali și personal sanitar auxiliar la UPU-SMURD și Tg. Frumos 21-05-19
Angajare medic specialist radiologie imagistică medicală pentru UPU-SMURD 17-05-19
Desfășurare concurs medic rezident ultimul an specialitatea endocrinologie 1-04-19
Rezultate finale concurs medic șef laborator radiologie și imagistică medicală și medic șef secție clinică medicină internă III 19-02-19
Rezultate proba practică/clinică concurs medic șef Laborator Radiologie și imagistică medicală și medic șef Secție clinică medicină internă III 15-02-19
Rezultate finale proba scrisă concurs medici șefi Medicină Internă și Laborator Radiologie 14-02-19
Rezultate finale selecție dosare concurs medic rezident ultimul an de pregătire endocrinologie 14-02-19
Rezultate probă scrisă concurs medic șef laborator radiologie și medic șef secție clinică medicină internă III 12-02-19
Barem corectare proba scrisă concurs medic șef laborator radiologie și medic șef secție clinica medicină internă III 12-02-19
Rezultate finale probă interviu concurs medic șef Laborator radiologie și medic șef Secție Clinică Medicină internă III (2) 8-02-19
Rezultate selecție dosare concurs medic rezident ultimul an de pregătire endocrinologie 5-02-19
Rezultate probă interviu concurs medic șef Laborator radiologie și medic șef Secție Clinică Medicină internă III 5-02-19
Calendar desfășurare concurs 5-02-19
Rezultate finale selecție dosare concurs medici șefi medicină internă și laborator radiologie 31-01-19
Rezultate selecție dosare concurs medici șefi medicină internă și laborator radiologie 22-01-19
Angajare medic rezident Endocrinologie 18-01-19
Documente utile concurs șef secție clinică medicină internă III, șef laborator radiologie și imagistică medicală 7-01-19
Anunț concurs șef secție clinică medicină internă III, șef laborator radiologie și imagistică medicală 4-01-19
Examen de promovare 29-11-18
Anunț angajare medici rezidenți anul I 29-11-18
Rezultate examen de promovare pentru funcțiile de asistenți medicali debutanți și infirmiere debutante din cadrul UPU-SMURD 15-11-18
Rezultate examen de promovare asistenți medicali debutanți şi infirmiere debutante 7-11-18
Anunț examen de promovare asistenți medicali debutanți şi infirmiere debutante 23-10-18
Anunț examen de promovare asistenți medicali debutanți medicină generală / radiologie și infirmiere debutante din cadrul UPU-SMURD 15-10-18
Anunț examen de promovare în funcții de muncitori calificați din cadrul UPU-SMURD 10-10-18
Rezultate finale concurs asistenți medicali, infirmiere și îngrijitoare 9-10-18
Rezultate interviu concurs asistenți medicali, infirmiere și îngrijitoare 3-10-18
Rezultate proba practică concurs asistenți medicali, infirmiere și îngrijitoare 2-10-18
Rezultate proba scrisă concurs asistenți medicali, infirmiere și îngrijitoare 27-09-18
Baremuri corectare concurs posturi vacante asistenți medicali, infirmiere și îngrijitoare 26-09-18
Anunț desfășurare probă scrisă la concursul de ocupare a posturilor vacante asistenți medicali, infirmiere și îngrijitoare 25-09-18
Rezultate finale concurs medic șef laborator radiologie și imagistică medicală 19-09-18
Anunț selecție dosare candidați înscriși la concurs pentru ocuparea posturilor vacante 19-09-18
Rezultate probă practică concurs medic șef laborator radiologie și imagistică medicală 14-09-18
Rezultate probă scrisă concurs medic șef laborator radiologie 12-09-18
Rezultate probă interviu concurs medic șef radiologie și imagistică medicală 10-09-18
Anunț desfășurare proba interviu șef laborator radiologie și imagistică medicală 7-09-18
Concurs posturi vacante spital 3-09-18
Rezultat selecție dosare concurs candidați post medic șef laborator radiologie și imagistică medicală 11-07-18
Rezultate examen de promovare pentru funcțiile de asistent medical debutant și infirmieră debutantă 27-06-18
Examen de promovare pentru salariații muncitori calificați III din cadrul Serviciului administrativ 27-06-18
Concurs pentru ocuparea postului de medic șef laborator radiologie și imagistică medicală 25-06-18
Examen de promovare asistenți medicali debutanți și infirmiere debutante UPU-SMURD 19-06-18
Examen de promovare asistenți medicali debutanți și infirmiere debutante 12-06-18
Rezultate finale concurs ocupare funcții specifice comitet director 19-04-18
Anunț desfășurare concurs ocupare funcții specifice comitet director 17-04-18
Rezultate selectie dosare concurs ocupare funcții specifice comitet director 4-04-18
Rezultate finale concurs medic specialist UPU-SMURD în urma soluționării contestațiilor și validării concursului 28-03-18
Publicație concurs funcții specifice comitet director 27-03-18
Organizare examene promovare personal din cadrul Serviciului RUNOS și Administrativ 26-03-18
Rezultat contestație examen Medic Specialist în cadrul UPU SMURD 23-03-18
Catalog definitiv concurs medic rezident 22-03-18
Rezultate contestație proba clinică concurs medic obstetrică ginecologie 19-03-18
Precizări soluționare contestații proba practică concurs medic obstetrică ginecologie 16-03-18
Rezultate concurs medic specialist epidemiologie pentru Serviciul PIAAM 8-03-18
Rezultate finale concurs medici șefi 6-03-18
Rezultate concurs medic primar și medici specialiști specialitatea boli infecțioase pentru Serviciul PIAAM 5-03-18
Rezultate proba practică concurs medic șef secție 1-03-18
Rezultate proba scrisă concurs șefi secție clinică/laborator/serviciu/UPU_SMURD 27-02-18
Concursuri posturi de medici publicate în ziarul "Viața Medicală" nr. 51-52 / 22.12.2017 26-02-18
Rezultate proba scrisă concurs șefi secție clinică/laborator/serviciu/UPU-SMURD 23-02-18
Rezultate proba scrisă concurs șefi secție clinică/laborator/serviciu/UPU SMURD 22-02-18
Grila de corectare la proba scrisă concurs șefi secție clinică/laborator/serviciu/UPU SMURD 21-02-18
Precizări desfășurare proba scrisă pentru funcția de șef secție clinică/laborator/serviciu/UPU SMURD 20-02-18
Calendar desfășurare proba scrisă și practică/clinică pentru funcția de șef secție clinică/laborator/serviciu/UPU SMURD 16-02-18
Rezultate probă interviu -susținere proiect management- concurs medici șefi 16-02-18
Rezultate finale la concursul pentru asistenții medicali UPU-SMURD 16-02-18
Rezultate finale concursuri asistenți medicali, infirmiere, îngrijitoare, brancardieri 15-02-18
Rezultate finale concurs fiziokinetoterapeut ATI 15-02-18
Rezultate finale la concursul pentru asistenți medicali laborator 15-02-18
Rezultatele finale la concursul pentru infirmiere debutante, brancardier și asistent medical debutant radiologie pentru UPU SMURD 15-02-18
Rezultate finale concurs TESA 15-02-18
Rezultate concurs asistenți medicali UPU-SMURD 13-02-18
Rezultate probă interviu îngrijitoare și infirmiere 13-02-18
Punctaj proba practica si interviu asistenti de laborator 13-02-18
Rezultate proba practica și interviu asistenți medicali și brancardieri 12-02-18
Rezultate finale și rezultate parțiale la probe practice și/sau interviuri 12-02-18
Rezultate contestații depuse la proba scrisă din data 05.02.2018 8-02-18
Rezultate contestații depuse la proba scrisă pentru posturile de asistent medical debutant și brancardier din cadrul UPU-SMURD 8-02-18
Calendar desfășurare probă practică și interviu personal sanitar mediu și personal auxiliar sanitar 7-02-18
Rezultate interviu concurs muncitori 7-02-18
Baremuri corectare probe scrise concursuri 7-02-18
Rezultate probe scrise infirmiere, brancardieri, asistenți medicali, îngrijitoare 6-02-18
Rezultate probe scrise și grile de răspunsuri 6-02-18
Rezultate proba scrisă concurs fiziokinetoterapeut 6-02-18
Calendarul de desfasurare a probei de interviu si lista nominala a candidatilor inscrisi pentru ocuparea functiei de sef sectie/laborator/serviciu/UPU SMURD 6-02-18
Baremuri corectare probă scrisă asistent medical radiologie UPU-SMURD și fiziokinetoterapeut ATI 6-02-18
Rezultatul contestației la proba scrisa pentru postul de muncitor calificat III 5-02-18
Calendar desfășurare concurs pentru ocuparea funcției de șef secție/laborator/serviciu/UPU SMURD 2-02-18
Repartiția pe săli a participanților la concursul pentru posturile de personal mediu și personal auxiliar 2-02-18
Repartiția pe săli a participanților la concursul pentru posturile de inginer specialist compartiment tehnic si compartiment SM, PSI, PC și SU și la concursul pentru posturile de economist la serviciul administrativ și șef birou aprovizionare transport 2-02-18
Repartiția pe săli a participanților la concursul pentru posturile de brancardieri și infirmiere UPU-SMURD 2-02-18
Repartiția pe săli a participanților la concursul pentru posturile de asistent medical UPU-SMURD 2-02-18
Soluționare contestație personal mediu laborator 2-02-18
Rezultate selecție dosare personal serviciul administrativ 1-02-18
Rezultate selecție dosare personal mediu laborator 31-01-18
Rezultate selecție dosare inginer, economist, șef birou aprovizionare transport 31-01-18
Rezultate selecție dosare personal mediu și personal auxiliar 31-01-18
Rezultate selectie dosare - fiziokinetoterapeut 31-01-18
Rezultate proba selecție dosare de concurs pentru posturile de infirmiere debutante, brancardieri și asistenți medicali din cadrul UPU-SMURD 31-01-18
Anunț concurs medic șef laborator radiologie și imagistică medicală 26-01-18
Rezultate selecție dosare de concurs pentru ocuparea posturilor de muncitori 26-01-18
Rezultate finale verificare dosare 18-01-18
Anunț concurs personal mediu și auxiliar (spital+UPU) 11-01-18
Rezultate verificare dosare de concurs pentru posturile de medici publicate in Viata Medicala nr. 51-52/22.12.2017 10-01-18
Rezultate finale selecție dosare concurs medici șefi 9-01-18
Tematică și bibliografie analist I Serviciul managementul calității 29-12-17
Tematică, bibliografie și fișe post concurs personal TESA, muncitori 29-12-17
Rezultate verificare dosare de concurs pentru posturile de medic sef 28-12-17
Calendar Concurs posturi Medici 28-12-17
Rezultate finale concurs frizer 28-12-17
Anunț concurs medici 27-12-17
Anunț concurs medici SPIAM, UPU - SMURD 22-12-17
Anunț concurs medic specialist confirmat în specialitatea Sănătate publică și management la Seviciul Management al calității serviciilor medicale 22-12-17
Rectificare calendar concurs șefi secții clinice, servicii, laboratoare 20-12-17
Bibliografie și fișe post concurs UPU-SMURD 20-12-17
Ordin 1406/2006 privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei de medic sef 19-12-17
Rezultate proba scrisa concurs frizer 19-12-17
Anunțuri concursuri angajări 18-12-17
Documente utile pentru concursul de șefi secție/laborator/serviciu/UPU 13-12-17
Documente înscriere concurs medici șefi 12-12-17
Rezultate selecție dosare frizer 12-12-17
Calendar concurs șefi secții clinice, servicii, laboratoare, 12-12-17
În atenţia medicilor/ farmaciştilor rezidenţi anul I 8-12-17
Anunț concursuri șef UPU-SMURD, șefi secții, șefi laboratoare 8-12-17
Rezultate finale concurs asistent șef 8-12-17
Proces verbal proba scrisă asistenți șefi 4-12-17
Acte angajare medici rezidenți 4-12-17
Rezultate probă scrisă concurs asistente șefe 28-11-17
Fișa de post și bibliografie concurs frizer 24-11-17
Anunț concurs frizer 23-11-17
Selecție dosare concurs asistenți șefi 23-11-17
Organizare concursuri pentru posturile de medici 14-11-17
Anunț promovare personal 6-11-17
Rezultat final concurs manager 3-11-17
Rezultate finale concurs asistenți șefi 1-11-17
Rezultate finale concurs Muncitor Calificat IV-Frizer 31-10-17
Anunț concurs manager 31-10-17
Rezultate probă interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de asistent șef 27-10-17
Rezultate probă interviu muncitor calificat IV frizer 27-10-17
Rezultatul la contestația privind rezultatele la proba scrisa la concursul pentru asistenții șefi 25-10-17
Proiect de management depus de către candidatul Bârliba Ioan, în cadrul procedurii de concurs pentru ocuparea funcției de manager persoana fizica 25-10-17
Rezultatele la proba scrisă din data de 20.10.2017 pentru concursul de asistenți șefi clinică 23-10-17
Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat IV - frizer 23-10-17
Rezultatul probei de analiză a dosarului candidatului pentru postul de manager al Spitalului clinic județean de urgențe "Sf. Spiridon" Iași 20-10-17
Reprogramare calendar concurs ocupare posturi asistent șef 20-10-17
Baremul de corectare pentru proba scrisă la concursul de asistenți șefi clinică din data de 19.10.2017 19-10-17
Rezultatele la proba de verificare si confirmare a documentelor din dosarele de concurs ale candidatilor inscrisi la concursul pentru posturile de medici publicate in ziarul Viata Medicala nr. 37/15.09.2017 13-10-17
Rezultate proba selecție dosare concurs asistente șefe 13-10-17
Locul de desfășurare a examenului de promovare a asistenților medicali debutanți și infirmiere debutante din data de 13.10.2017 ora 11.00 12-10-17
Rezultatele la verificarea dosarelor de concurs pentru posturile de medici publicate în ziarul Viața Medicală nr. 37/15.09.2017 5-10-17
Rezultatele finale la concursul pentru șefi servicii și birouri 5-10-17
Rezultatele probei de interviu la concursul pentru șefi serviciu și birouri din data de 03.10.2017 3-10-17
Anunt examen de promovare pentru personal Serviciul ATA 29-09-17
Anunt examen de promovare pentru asistentii medicali debutanti si infirmiere debutante din cadrul spitalului si bibliografia 29-09-17
Concurs pentru posturile de asistenti sefi clinica/Serviciu/Laborator 27-09-17
Anunt privind concursul de muncitor calificat IV - frizer IV, bibliografia si fisa post 29-09-17
Raspunsul la contestatia privind baremul de corectare a probei scrise pentru postul de sef Birou juridic a candidatei d-nei Mitrea ALINA 25-09-17
Rezultatele la proba scrisa la concursul pentru posturile de sefi de serviciu si birouri 25-09-17
Barem corectare proba scrisa sef serv. Statistica 22-09-17
Barem corectare proba scrisa sef birou informatica si sef Serviciu 22-09-17
Barem corectare proba scrisa functii conducere 22-09-17
Rezultatele la proba de selectie a dosarelor pentru candidatii la concursul pentru posturile de sefi servicii si birouri 21-09-17
PRECIZARI SUSTINERE PROBA SCRISA FUNCTII DE CONDUCERE 22.09.2017 21-09-17
Rezultatele finale la concursul pentru posturile de magaziner, muncitori calificati si economist debutant la Serviciul ATA 19-09-17
Rezultate finale concurs economisti statistica 19-09-17
Rezultate finale personal auxiliar 19-09-17
Anunt concurs pentru medici 18-09-17
Rezultate finale concurs asistenti medicali si registratori medicali 18-09-17
Rezultate examen, interviu si proba practica 14-09-17
Concursul pentru postul de Manager Spitalul Clinic Judetean de Urgente "Sf. Spiridon" Iasi 13-09-17
Repartizare sali interviu brancardieri, ingrijitoare, infirmiere 12-09-17
Rezultate proba practica si interviu concurs registratori medicali 12-09-17
Rezultate proba practica si interviu concurs asistenti medicali 12-09-17
Rezultate contestatii - Proba scrisa - Kinetoterapeut 11-09-17
RECTIFICARE CALENDAR CONCURS PENTRU POSTURILE DE KINETOTERAPEUT 10-09-17
REZULTATE PROBA SCRISA ECONOMIST Si SERV. FINANCIAR CONTABIL 8-09-17
Rezultate proba scrisa concurs economisti deb. statistica 8-09-17
Rezultate examen - Proba scrisa - Personal 8-09-17
Rezultatele la proba scrisa pentru postul de magaziner Serviciul ATA si economist debutant Serviciul ATA 8-09-17
Rezultatele la proba scrisa la concursul pentru posturile de muncitori Serviciul ATA din data de 07.09.2017 8-09-17
Rezultate examen - Proba scrisa 8-09-17
Rezultatul la contestatia depusa la proba de selectie a dosarelor de concurs pentru postuil de ing. spec. IA pentru Compartimentul SSM, PSI, Pr. civ. si S.U. 8-09-17
Rezultatele la proba scrisa din data de 07.09.2017 8-09-17
Precizari modificare ora proba scrisa pentru posturile de economist debutant Serviciul Statistica 5-09-17
COMPLETARI CONDITII SPECIFICE SEF SERVICIU ADMINISTRATIV 4-09-17
Candidatii inscrisi la concurs pentru ocuparea posturilor de registratori medicali 1-09-17
Candidatii inscrisi la concurs pentru ocuparea posturilor de kinetoterapeut 1-09-17
SOLUTIONARE CONTESTATII KINETOTERAPEUT 31-08-17
Organizarea examenelor de promovare ale personalului 30-08-17
Rezultate selectie dosare 30-08-17
Concurs personal sanitar mediu 16.08.2017 16-08-17
Completari si modificari bibliografie si tematica pentru diverse posturi 17-08-17
Concurs personal auxiliar 11-08-17
Concurs personal sanitar mediu 11-08-17
Modificari si completari concurs functii conducere 7-08-17
Modificari si completari concurs personal TESA 7-08-17
Examenul de promovare personal TESA 4-08-17
Publicatie concurs functii conducere 26-07-17
Publicatie anunt concurs personal TESA 25-07-17
Tematica si fise post sef birou personal si sef Serviciu RUNOS 25-07-17
Anunt concurs pentru ocuparea a 8 posturi muncitor calificat si un post muncitor necalificat 24-07-17
Proces verbal concurs tehnician radiologie 19-07-17
Rezultatele la proba practica si interviu tehnician UPU 13-07-17
Rezultate proba scrisa tehnician UPU 7-07-17
Rezultate finale 6-07-17
Rezultate contestatii 5-07-17
Rezultate proba practica si interviu concurs 3-07-17
Rezultate proba practica si interviu concurs 3-07-17
Rezultate verificare si confirmare dosare de concurs 28-06-17
Contestatie rezultat concurs 27-06-17
Rezultate proba scrisa 27-06-17
Baremul de corectare la proba scrisa 21-06-17
Rectificare la calendarul de concurs pentru proba practica si de interviu 21-06-17
Rezultatele selectia dosarelor pentru posturile UPU SMURD 16-06-17
Anunt angajare UPU SMURD 12-06-17
Rectificare calendar concurs 2-06-17
Anunț angajare UPU 25-05-17
Rectificare calendar concurs 22-05-17
Angajare medici 9-05-17
Rezultate finale brancardieri, infirmiere și îngrijitoare 1-02-17
Rezultate proba practica personal auxiliar 27-01-17
20170127-rezultate-finale-asistenti-medicali-si-registratori-med.pdf 27-01-17
Programare interviu brancardieri 25-01-17
Rezultate contestații personal auxiliar 25-01-17
Rezultate proba practica 23-01-17
Rezultate proba scrisă personal auxiliar 21-01-17
Rezultate contestații registratori 19-01-17
Rezultate contestații asistenți 19-01-17
Repartizare pe săli - asistenți medicali 19-01-17
Rezultate proba practica ATA 18-01-17
Rezultate proba scrisă asistenți și registratori 17-01-17
Rezultate proba scrisă ATA 12-01-17
Repartizare pe săli - asistenți medicali 11-01-17
Repartizarea pe săli a personalului auxiliar 6-01-17
Repartizarea pe săli a asistenților medicali 5-01-17
Rezultate selectie dosare medici 29-12-16
Rezulatele finale concurs medici rezidenți 22-12-16
Rezultate selecție dosare concurs 21-12-16
Rezultate depunere dosare medici 20-12-16
Concurs ATA 7-12-16
Concurs personal auxiliar 7-12-16
Concurs asistenți medicali și registratori medicali 7-12-16
Rezultate finale asistenți medicali UPU SMURD 7-12-16
Acte angajare medici rezidenți 6-12-16
Concurs medici 5-12-16
Concurs asistenți și registratori medicali 30-11-16
Concurs personal auxiliar 30-11-16
Concurs personal administrativ 30-11-16
Rezultate interviu asistenți UPU 30-11-16
Rezultate proba scrisă asistenți medicali UPU-SMURD 23-11-16
Barem de corectare la concursul de asistenți medicali UPU-SMURD 23-11-16
Rezultate proba de selectie a dosarelor de concurs pentru asistenti medicali UPU-SMURD 15-11-16
Angajare medici rezidenți 8-11-16
Angajare asistenți medicali 19-10-16
Examene promovare personal 3-10-16
Rezultate interviu infirmiere UPU SMURD 13-09-16
Rezultate finale interviu infirmiere UPU SMURD 15-09-16
Rezultate proba scrisa infirmiere UPU 8-09-16
Rezultate concurs infirmiere 31-08-16
Bibliografie infirmiera UPU 18-08-16
Angajare infirmiera UPU 2-08-16
Anunț promovare asistenți medicali debutanți 20-07-16
Calendar concurs medic radiologie UPU 30-03-16
Angajare medic radiologie UPU SMURD 29-03-16
Rezultate promovare kinetoterapeut 29-02-16
Anunț promovare asistenți debutanți 8-02-16
Anunț promovare kinetoterapeut 8-02-16
Rezultate finale concurs 5-02-16
Rezultate interviu 3-02-16
Rezultate concurs proba scrisă 28-01-16
Modificare oră concurs registratori 22-01-16
Rezultate selecție dosare 15-01-16
Rezultate dosare medici dentiști UPU 15-01-16
Rezultate dosare director medical 11-01-16
Anunț promovare kinetoterapeut 8-01-16
Anunț promovare în cadrul ATA 7-01-16
Promovare asistenți medicali debutanți 7-01-16
Rezultate dosare medici dentiști - UPU SMURD 7-01-16
Rezultate asistenți UPU 24-12-15
Rezultate interviu asistenți UPU 23-12-15
Angajare medici 22-12-15
Angajare brancardieri 22-12-15
Angajare registratori medicali 22-12-15
Angajare asistent radiologie 22-12-15
Angajare asistent laborator 22-12-15
Concurs personal TESA 22-12-15
Rezultate contestații asistenți UPU 18-12-15
Rezultate finale UPU Radiologie 17-12-15
Rezultate proba scrisă asistenți UPU 16-12-15
Rezultate interviu radiologie UPU 15-12-15
Concurs director medical 10-12-15
Rezultate radiologie - proba scrisă 9-12-15
Rezultate concurs registratori medicali 7-12-15
Rezultate concurs îngrijitoare, infirmiere, brancardieri 7-12-15
Rezultate dosare asistenți UPU 7-12-15
Rezultate finale concurs ATA 7-12-15
Rezultate interviu registratori 3-12-15
Rezultate interviu muncitori 2-12-15
Rezultate interviu brancardieri, infirmiere și îngrijitoare 2-12-15
Angajare rezidenți - acte necesare 2-12-15
Rezultate finale 27-11-15
Rezultate finale asistenți 27-11-15
Rezultate interviu 26-11-15
Rezultate probă scrisă 25-11-15
Rezultate proba scrisă registratori 24-11-15
Rezultate proba scrisă brancardieri, infirmiere și îngrijitoare 24-11-15
Rezultate laborator radiologie și imagistică 24-11-15
Rezultate finale asistenți laborator 24-11-15
Rezultate proba scrisă muncitori 23-11-15
Rezultate contestații asistenți 23-11-15
Situatie selectie dosare radiologie 20-11-15
Rezultate proba scrisă 19-11-15
Repartiție examen îngrijitoare, infirmiere, brancardieri 19-11-15
Contestații medici / farmaciști 19-11-15
Angajare analist managementul calității 17-11-15
Anunț concurs farmaciști 17-11-15
Angajare asistenți medicali 17-11-15
Repartiție examen asistenți 17-11-15
Examen promovare subinginer 17-11-15
Reprogramare examene 16-11-15
Planificare concursuri personal 13-11-15
Angajare asistent radiologie 11-11-15
Rezultate asistenți UPU 11-11-15
Rezultate brancardieri UPU 11-11-15
Rezultate concurs asistenți 11-11-15
Rezultate concurs îngrijitoare, infirmiere, brancardieri 11-11-15
Rezultate concurs registratori medicali 11-11-15
Rezultate concurs personal TESA 11-11-15
Rezultate concurs muncitori 11-11-15
Rezultate asistenți UPU 6-11-15
Rezultate brancardieri UPU 6-11-15
Rezultate contestații asistenți UPU 30-10-15
Rezultate dosare farmacie 30-10-15
Rezultate proba scrisă brancardieri 29-10-15
Rezultate proba scrisă asistenți UPU 29-10-15
Angajare personal TESA 27-10-15
Angajare personal TESA 27-10-15
Angajare asistenți 27-10-15
Angajare asistenți laborator 27-10-15
Anjajare registratori medicali 27-10-15
Angajare îngrijitori, infirmiere, brancardieri 27-10-15
Angajare muncitori ATA 27-10-15
Anunț concurs medic rezident 23-10-15
Rezultate dosare farmacie 21-10-15
Rezultate selecție dosare 20-10-15
Anunț promovare personal 5-10-15
Angajare farmaciști 10-10-15
Situație dosare medici 8-10-15
Concurs angajare asistenți 3-10-15
Concurs angajare brancardieri 3-10-15
Situație depunere dosare medici 29-09-15
Calendar concurs - angajare rezident 22-09-15
Calendar concurs - angajare medici 22-09-15
Rezultate finale concurs farmacie 18-09-15
Rezultate finale concurs radiologie 18-09-15
Rezultate interviu farmacie 15-09-15
Rezultate finale concurs ATA 15-09-15
Rezultate interviu ATA 14-09-15
Angajare medici 11-09-15
Rezultate concurs asistent principal farmacie 10-09-15
Rezultate concurs farmacie 10-09-15
Rezultate concurs radiologie și imagistică medicală 10-09-15
Rezultate concurs personal ATA 9-09-15
Rezultate concurs asistenți 8-09-15
Angajare medic rezident 8-09-15
Angajare asistent radiologie 8-09-15
Examene de promovare 26-08-15
Rezultate selecție dosare 25-08-15
Angajare muncitori 8-08-15
Angajare asistenți 8-08-15
Rezultate brancardieri 7-08-15
Rezultate infirmiere / îngrijitoare 5-08-15
Rezultate kinetoterapie 5-08-15
Rezultate registratori contestații 4-08-15
Rezultate finale statistician / registrator 3-08-15
Rezultate finale asistenți 3-08-15
Rezultate concurs proba scrisă 31-07-15
Rezultate concurs proba scrisă 30-07-15
Rezultate proba scrisă - asistenți medicali 30-07-15
Repartizarea candidaților pe amfiteatre 24-07-15
Update - rezultate selecție dosare 22-07-15
Rezultate selecție dosare 21-07-15
Examene de promovare personal 16-07-15
Rezultate proba scrisă - concurs asistenți UPU-SMURD 16-07-15
Update - angajare asistenti 8-07-15
Angajare economist si referent 7-07-15
Angajare registratori și statisticieni 2-07-15
Angajare infirmiere, îngrijitoare, brancardieri 2-07-15
Angajare asisteți medicali 2-07-15
Examene de promovare 2-07-15
Update - angajare asistenți și registrator UPU - SMURD 18-06-15
Angajare asistenți și registrator UPU - SMURD 16-06-15
Angajare auditor si consilier juridic 16-05-15
Examene de promovare ale personalului 15-04-15
Proba scrisă - ore de desfășurare 13-01-15
Repartizarea candidaților pe amfiteatre 13-01-15
Rezultate selecție dosare asistenți 5-01-15
Angajare personal TESA 23-12-14
Rezultate selecție dosare concurs 17-12-14
Regulament detașare medici rezidenți 10-12-14
Acte angajare medici rezidenti 10-12-14
Angajare ingrijitoare / brancardier 28-11-14
Tematica concurs infirmiera 2-12-14
Tematica concurs asistenti 2-12-14
Tematica concurs registrator 2-12-14
Tematica concurs ingrijitoare 2-12-14
Angajare asistenți medicali generaliști 28-11-14
Angajare registratori medicali 28-11-14
Angajare infirmiere 28-11-14
Tematica si bibliografie concurs farmacist șef 18-11-14
Angajare farmacist șef 28-10-14
Angajare directori - bibliografie 13-10-14
Angajare directori 7-10-14
Programul examenelor pentru angajare 24-03-14
Angajare medici 18-03-14
Angajare asistenti medicali 18-02-14
Angajare ingrijitoare 18-02-14
Angajare infirmiere 18-02-14
Angajare statistician si registrator 18-02-14

Noutăţi

Rezultate finale la proba scrisă din data de 15.10.2019 la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenți medicali, după...
Rezultate contestații asistenți medicali, probă scrisă susținută în data de 15.10.2019
PUBLICATIE CONCURS PENTRU POSTURILE DE ASISTENTI SEFI LABORATOR TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE FISA POSTULUI PENTRU ASISTENTUL SEF -...
Publicatie concurs personal auxiliar - brancardieri, infirmiere, îngrijitoareTematica concurs pentru posturile de brancardierFișă...
Publicație concurs asistenți medicaliTematică și bibliografie pentru posturile de asistent medical generalistFișe post asistent...
Rezultate examen promovare susținut în data de 16.10.2019 - Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală
PUBLICATIE CONCURS PERSONAL AUXILIAR PENTRU UPU-SMURD  INFIRMIERA UPU-SMURD - tematica si bibliografie concurs pentru posturile de...
PUBLICATIE CONCURS ASISTENTI MEDICALI  ASISTENTI MEDICALI SPECIALITATEA MEDICINA GENERALA PENTRU UPU-SMURD: - Tematică și...
Rezultatele la proba scrisa pentru concursul de asistenți medicali din data de 15.10.2019
PUBLICAȚIE CONCURS MUNCITORI LIFTIER III SI LIFTIER IV -    Tematică și bibliografie liftier III, liftier IV -    Fisa...
 PUBLICAȚIE CONCURS PERSONAL TESA  ECONOMIST SPECIALIST IA - SERVICIUL RUNOS BIROUL PERSONAL - Bibliografie și tematică-...
Barem probă scrisă din data de 15.10.2019 - concurs asistenți medicali