Termeni și condiții de utilizare

Termeni şi condiţii de utilizare

Site-ul www.spitalspiridon.ro este proprietatea SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE “SF. SPIRIDON” din IAȘI.

Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul www.spitalspiridon.ro. Utilizarea site-ului, logarea şi accesul la serviciile oferite presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele ce decurg din acceptarea acestora. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE “SF. SPIRIDON” îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentele termene şi condiţii de utilizare.

Acces

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii despre serviciile medicale oferite de către SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE “SF. SPIRIDON” precum şi accesul la articole şi informaţii medicale. Orice utilizare în alte scopuri decât acestea nu este permisă. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE “SF. SPIRIDON” nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

Articole şi informaţii

Articolele şi informaţiile publicate pe site-ul www.spitalspiridon.ro sunt realizate şi verificate de către o echipă redacțională ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE “SF. SPIRIDON”.

Drepturi de autor

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE “SF. SPIRIDON” oferă acces liber la site-ul sau / şi autorizează utilizatorii să vizualizeze şi să preia informaţii postate pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE “SF. SPIRIDON”. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea explicită a SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE “SF. SPIRIDON”. Conţinutul acestui site, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE “SF. SPIRIDON” sau a partenerilor săi.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea sau revinderea unei părţi a materialelor, accesul sau folosirea informaţiilor şi a materialelor într-un mod ce nu respectă dispoziţiile legislaţiei româneşti sau internaţionale privind dreptul de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE “SF. SPIRIDON” îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea acestui site şi de a solicita sancţionarea potrivit legii a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-ului, a conţinutului sau a securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE “SF. SPIRIDON” şi serviciile sale.

Reguli de utilizare

Nu sunt permise:

- Copierea, multiplicarea şi distribuirea informaţiilor şi a materialelor existente pe acest site

- Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea informaţiilor sau a materialelor publicate

- Folosirea oricăror adrese de email publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de emailuri comerciale sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de emailuri justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Nerespectarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală, după caz.

Prelucrarea datelor personale. Politica de confidenţialitate.

Informaţiile pe care le furnizaţi prin intermediul site-ului ne permit să personalizăm şi să îmbunătăţim în permanenţă modul în care interacţionaţi cu SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE “SF. SPIRIDON”.

În momentul vizitării site-ului www.spitalspiridon.ro, serverul web înregistrează în mod automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii Internet (ISP), adresa de la care ne-aţi vizitat, adresele din site pe care le accesaţi, precum şi data şi durata vizitei. Informaţii personale suplimentare vor fi înregistrate numai în cazul în care vor fi divulgate de dumneavoastră, de exemplu în cazul unei înregistrări, a unui sondaj, sau în execuţia de conţinut. Prin completarea datelor personale pe formularele de pe site, sunteţi de acord ca aceste date să fie stocate şi prelucrate de SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE “SF. SPIRIDON”, precum şi de a primi în viitor informaţii despre noi oferte de servicii, promoţii sau de marketing direct.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon” Iaşi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal : numele si prenumele, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, date din actele de stare civila, nr. dosarului de pensie, numarul sigurarii sociale/ a asigurarii de sanatate, telefon/fax, adresa, domiciu/resedinta, e-mail, profesia, locul de munca,  diagnostic, starea de sanatate prin mijloace automatizate/manuale, destinate prestarii serviciilor de sanatate.

Sunteţi obligati să furnizaţi datele, acestea fiind necesare intocmirii documentatiilor medicale.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea unitatii noastre de a intocmi eficient documentatia medicala.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari, dupa caz: persoana vizata, reprezentatntii legali ai persoanei vizate, angajatii nostri,  autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale si locale, politie, servicii sociale si de sanatate, institutii de invatamant si de educatie, societati de asigurare si reasigurare, organizatii profesionale.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la secretariatul unitatii noastre. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE “SF. SPIRIDON” este înregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 11.656 şi stochează şi prelucrează datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE “SF. SPIRIDON” îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezenta politică de confidenţialitate.

Legături externe

Prin intermediul site-ului www.spitalspiridon.ro puteţi întâlni şi accesa link-uri către alte site-uri terţe.
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE “SF. SPIRIDON” nu-şi asumă răspunderea privind confidenţialitatea acestor site-uri, drept pentru care vă sfătuim să luaţi cunoştinţă de politicile de confidenţialitate şi condiţiile de utilizare specifice lor.

Răspundere

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚE “SF. SPIRIDON” nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte sau accidentale, rezultând din:
- utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
- costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice date, informaţii obţinute de pe site-ul www.spitalspiridon.ro;
- acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
- declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
- orice altă problemă legată de serviciile site-ului.
Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii din conţinutul site-ului.

Răspunderea pentru informaţiile, opiniile şi conţinutul articolelor publicate pe site-ul www.spitalspiridon.ro aparţin în exclusivitate autorilor.

Vă invităm să citiți informații despre plasarea, utilizarea și administrarea "cookie"-urilor utilizate de site-ul www.spitalspiridon.ro pe pagina dedicată, aici.

Noutăţi

Rezultate finale concurs Registrator medical
Rezultate finale concurs Referent de specialitate I
Rezultatul final al examenului de promovare referent I SSD în cadrul Compartimentului de management al calității serviciilor de...
Rezultate probă scrisă examen de promovare economist spec. IA
Rezultate proba interviu concurs referent de specialitate Rezultate proba interviu concurs registrator medical
REZULTAT PROBA SCRISA EXAMEN DE PROMOVARE REFERENT I SSD IN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR DE...
Barem corectare proba scrisa - promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare Refrent SSD I în cadrul Compartimentului...
Centralizator rezultat final proba practica - concurs Referent de Specialitate Gradul I - Serviciul de Evaluare şi Statistică...
Locatie desfasurare proba interviu -concurs Referent de Specialitate Gradul I - Serviciul de Evaluare şi Statistică Medicală
Locatie desfasurare proba interviu -concurs Registrator Medical - Serviciul de Evaluare şi Statistică Medicală
Anunt privind locatia de desfasurare a examenului de promovare Referent I SSD -Compartimentul de Management al Calității Serviciilor...
Bibliografie si tematica promovare - Economist specialist IA  în cadrul Compartimentului Aprovizionare Transport - Serviciul Achizitii...
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech