Alte documente

Categorie: Documente

[2019-06-10] Decizie colegiul medicilor [.pdf]

[2019-01-16] Adresă colegiul medicilor - informare

[2016-06-28] Chestionar de evaluare a nivelului de satisfacție a beneficiarului. (Fișier PDF, 4.9Mb)

LISTA clădirilor din domeniul public al statului cu suprafețele utile de peste 500 mp, încălzite și/sau răcite, deținute și ocupate de administrația publică centrală. (Fișier PDF, 179Kb)