Prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE


               Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “
Sf. Spiridon” Iaşi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal : numele si prenumele, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, date din actele de stare civila, nr. dosarului de pensie, numarul sigurarii sociale/ a asigurarii de sanatate, telefon/fax, adresa, domiciu/resedinta, e-mail, profesia, locul de munca,  diagnostic, starea de sanatate prin mijloace automatizate/manuale, destinate prestarii serviciilor de sanatate.
            
Sunteţi obligati să furnizaţi datele, acestea fiind necesare intocmirii documentatiilor medicale.
             Refuzul dvs.
determină imposibilitatea unitatii noastre de a intocmi eficient documentatia medicala.
             Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari, dupa caz: persoana vizata, reprezentatntii legali ai persoanei vizate, angajatii nostri,  autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale si locale, politie, servicii sociale si de sanatate, institutii de invatamant si de educatie, societati de asigurare si reasigurare, organizatii profesionale.

              Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la secretariatul unitatii noastre. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

 

 

 

MANAGER

Ec. Ioan Bârliba

Noutăţi

Rezultate probă interviu concurs muncitori calificați și necalificați
Rezultate probă interviu concurs inginer gr. I - Compartiment Tehnic, Șef birou Aprovizionare - Transport și Șef Serviciu MCSM
Rezultate probă interviu concurs economist specialist IA și referent IA la Serviciul RUNOS
Rezultate finale proba scrisa Sef Serviciu Managemetul Calitatii Serviciilor Medicale
Rezultate finale proba scrisa Operator III- Sectia Clinica OMF- Compartiment A.T.I
Rezultate finale proba scrisa Sef birou Aprovizionare - Transport
Rezultate finale proba scrisa Inginer Gr. I - Compartiment Tehnic
Rezultate finale proba scrisa  economist specialist IA Serviciul Managementul Calitatii Serviciilor Medicale
Rezultate finale proba scrisa  economist specialist IA Serviciul Achizitii publice
Rezultate finale proba scrisa  muncitori
Rezultate finale selectie dosare medici
Rezultate finale selectie dosare personal auxiliar