Anunț privind ocuparea fără concurs, pe perioada stării de alertă, a unui post vacant de medic specialist - specialitatea cardiologie din cadrul Secției Clinice Cardiologie – Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon” Iași

Anunț privind ocuparea fără concurs, pe perioada stării de alertă, a unui post vacant de medic specialist - specialitatea cardiologie din cadrul Secției Clinice Cardiologie – Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon” Iași

Model anexe prevăzute în publicația de concurs:
Anexa nr. 2 la O.M.S. nr. 905/2020
Anexa nr. 3 la O.M.S. nr. 905/2020
Anexa nr. 4 la O.M.S. nr. 905/2020
Anexa nr. 5 la O.M.S. nr. 905/2020

Fisă post medic specialist cardiologie

Noutăţi

Selecția dosarelor candidaților înscriși pentru ocuparea posturilor fără concurs – Cardiologie Comp. T.I.
Anexe de completat pentru ocuparea posturilor fără concurs - Medici specialiști
Anunț pentru ocuparea posturilor fără concurs - Medic specialist – Medicina Interna 3 Fisa post - Medic specialist - Medicina Interna...
Anunț pentru ocuparea posturilor fără concurs - Medic specialist – Medicina Interna 2 Fisa post - Medic specialist - Medicina Interna...
Anunț pentru ocuparea posturilor fără concurs - Medic specialist - Oftalmologie Fisa post - Medic specialist - Oftalmologie
Anunț amânare examen promovare kinetoterapeut [.pdf]
Rezultatele la examenul de promovare al asistenților medicali debutanți din spital
Anunț privind ocuparea fără concurs a posturilor vacante - personal auxiliar sanitar din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență...
Anunț privind ocuparea fără concurs a posturilor vacante - personal cadre medii (asistenți medicali) din cadrul Spitalului Clinic...
Anunț de promovare din funcția de kinetoterapeut in funcția de kinetoterapeut specialist
Examenul de promovare al asistenților medicali debutanți si infirmiere debutante
Linii de gardă - Octombrie 2020