Rezultatele finale privind ocuparea fără concurs a posturilor vacante de muncitor necalificat I și muncitor calificat I pentru Serviciul ATA

Urmarea finalizării procedurii de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului ATA, candidatul declarat admis pentru funcția de muncitor calificat I - instalator I și candidatul declarat admis pentru funcția de muncitor necalificat I se vor prezenta la Biroul personal al unității în termen de 24 ore de la afișarea acestui anunț pentru a încheia formele de angajare.

Data la care își produc efectele contractele individuale de muncă este 07.06.2021.

Rezultatele finale ale candidaților înscriși pentru ocuparea posturilor vacante de: muncitor necalificat I și muncitor calificat I pentru Serviciul ATA

 

Noutăţi

Erata cu privire la anunțul  publicat in data de 29.07.2021  referitor la rezultatele probei de selecție a dosarelor
Rezultatul probei  selecție  dosare a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de SEF SERVICIU ATA
Rezultatul probei de  selecție  dosare candidați înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de  STATISTICIAN MEDICAL -...
Rezultatul probei de  selecție  dosare a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de Economist
Rezultatul probei de selecție dosare a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante pentru personalul...
Rezultatul probei de  selecție  a dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de  kinetoterapeut  din...
Rezultatul probei de  selecție  a dosarelor a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenți...
Linii de garda - August 2021
Completare anunț pentru ocuparea postului de Manager Anunţ, bilbiografie şi teme cadru - proiect de management
Anunţ, bilbiografie şi teme cadru - proiect de management
ANUNT PRIVIND OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUI VACANT DE KINETOTERAPEUT PENTRU SECTIA CLINICA ATI-COMPARTIMENT ATI -ARSI, DIN CADRUL...
ANUNT PRIVIND OCUPAREA PRIN CONCURS  A POSTURILOR VACANTE DE :ECONOMIST GRADUL I, REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL,STATISTICIAN MEDICAL...