Anunț privind ocuparea prin concurs a posturilor vacante de asistenți medicali generaliști specilaitatea medicină generală/laborator din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași

Anunț privind ocuparea prin concurs a posturilor vacante de asistenți medicali generaliști specilaitatea medicină generală/laborator din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" Iași

a) publicație de concurs
b) tematică și bibliografie pentru:
- spital
- farmacie
- secția clinică ATI / compartiment ATI chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă (CCPR)
- laboratorul de analize medicale
- serviciul de anatomie patologică și prosectură
- UPU - SMURD
c) fișe post asistenți medicali generaliști / laborator pentru:
- compartimentul cardiologie intervențională
Formular de înscriere la concurs
Informare privind protecția datelor cu caracter personal
- spital
Formular de înscriere la concurs asistent medical debutant cu studii PL
Formular de înscriere la concurs asistent medical cu studii superioare
Informare privind protecția datelor cu caracter personal
- farmacie
Formular de înscriere la concurs
Informare privind protecția datelor cu caracter personal
- secția clinică ATI / compartiment ATI chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă (CCPR)
Formular de înscriere la concurs asistent medical debutant cu studii PL
Formular de înscriere la concurs asistent medical cu studii superioare
Informare privind protecția datelor cu caracter personal
- laboratorul de analize medicale
Formular de înscriere la concurs asistent medical debutant cu studii PL
Formular de înscriere la concurs asistent medical cu studii PL
Informare privind protecția datelor cu caracter personal
- serviciul de anatomie patologică și prosectură
Formular de înscriere la concurs
Informare privind protecția datelor cu caracter personal
- UPU - SMURD
Formular de înscriere la concurs
Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Extras din HG nr 286/2011 - Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011

Noutăţi

Tabel rezultate finale după perioada de completare a dosarelor incomplete ale candidaților înscriși la concurs pentru ocuparea unui...
Rezultate proba interviu concurs registrator medical - Sectia Clinica ORL - comp. ATI si Sectia Clinica Oftalmologie - comp ATI
Tabel rezultate la verificarea și confirmarea documentelor din dosarele de concurs ale candidaților înscriși la concursul pentru...
Rezultate proba practică concurs registrator medical - Secția Clinică ORL - comp. ATI și Secția Clinică Oftalmologie - comp....
Rezultat Contestatie Etapa De Verificare Si Confirmare A Documentelor - Posturi Medic
Linii de garda - August 2022  
Centralizator cu punctajele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor vacante  de personal auxiliar sanitar din cadrul...
Centralizator cu punctajele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor din cadrul Spitalului clinic judetean de urgenta "sf....
Centralizator cu punctajele finale ale concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de asistent medical din cadrul...
Rezultate finale candidatii inscrisi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistenti medicali  la spitalul clinic...
Centralizator cu punctajele finale ale concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de asistent medical din cadrul...
Centralizator cu punctajele finale ale concursului pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de asistent medical din cadrul...