Condiții de internare/externare

Click aici pentru a vizualiza/descărca GHIDUL PACIENTULUI

CONDIŢII DE INTERNARE 

Asistența medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii:

- Urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau au acest potențial, care necesită supraveghere medicală continua.

- Diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;

- Tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii

CONDIŢII DE EXTERNARE

Tipuri de externare:
*  externarea la finalizarea tratamentului sau la depăşirea fazei acute a bolii
*  externare la cerere
*  transfer la o altă unitate medicală
 
Criterii externare:
*  avizul medicului curant
*  completare formular cerere externare (în cazul externării la cerere)
*  achitarea de către pacient a obligațiilor către spital (daca este cazul) – de tipul coplata, cazare în regim cu taxa
*  completarea documentelor necesare, conform cerințelor legale
 
Documentația disponibilă la externare:
*  scrisoarea medicală/bilet de ieşire din spital
*  decont de cheltuieli la externare pentru serviciile medicale primite
*  fișa situație îngrijiri la externare
*  reţeta gratuită/compensată
 
Daca este cazul, la externare se va putea elibera și:
*  certificat de concediu medical
*  adeverinţă medicală – pentru elevi, studenţi, etc.
*  recomandări și indicaţii  de tratament suplimentare
*  recomandări și indicații referitoare la regimul alimentar
*  recomandări și indicații referitoare la regimul de viaţă şi de muncă
*  recomandare  pentru îngrijiri medicale la domiciliu
*  recomandare pentru îngrijiri paliative la domiciliu
*  recomandare - prescripție medicală privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale

Noutăţi

Rezultate probă interviu concurs muncitori calificați și necalificați
Rezultate probă interviu concurs inginer gr. I - Compartiment Tehnic, Șef birou Aprovizionare - Transport și Șef Serviciu MCSM
Rezultate probă interviu concurs economist specialist IA și referent IA la Serviciul RUNOS
Rezultate finale proba scrisa Sef Serviciu Managemetul Calitatii Serviciilor Medicale
Rezultate finale proba scrisa Operator III- Sectia Clinica OMF- Compartiment A.T.I
Rezultate finale proba scrisa Sef birou Aprovizionare - Transport
Rezultate finale proba scrisa Inginer Gr. I - Compartiment Tehnic
Rezultate finale proba scrisa  economist specialist IA Serviciul Managementul Calitatii Serviciilor Medicale
Rezultate finale proba scrisa  economist specialist IA Serviciul Achizitii publice
Rezultate finale proba scrisa  muncitori
Rezultate finale selectie dosare medici
Rezultate finale selectie dosare personal auxiliar