Condiții de internare/externare

Click aici pentru a vizualiza/descărca GHIDUL PACIENTULUI

CONDIŢII DE INTERNARE 

Asistența medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii:

- Urgențe medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau au acest potențial, care necesită supraveghere medicală continua.

- Diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;

- Tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii

CONDIŢII DE EXTERNARE

Tipuri de externare:
*  externarea la finalizarea tratamentului sau la depăşirea fazei acute a bolii
*  externare la cerere
*  transfer la o altă unitate medicală
 
Criterii externare:
*  avizul medicului curant
*  completare formular cerere externare (în cazul externării la cerere)
*  achitarea de către pacient a obligațiilor către spital (daca este cazul) – de tipul coplata, cazare în regim cu taxa
*  completarea documentelor necesare, conform cerințelor legale
 
Documentația disponibilă la externare:
*  scrisoarea medicală/bilet de ieşire din spital
*  decont de cheltuieli la externare pentru serviciile medicale primite
*  fișa situație îngrijiri la externare
*  reţeta gratuită/compensată
 
Daca este cazul, la externare se va putea elibera și:
*  certificat de concediu medical
*  adeverinţă medicală – pentru elevi, studenţi, etc.
*  recomandări și indicaţii  de tratament suplimentare
*  recomandări și indicații referitoare la regimul alimentar
*  recomandări și indicații referitoare la regimul de viaţă şi de muncă
*  recomandare  pentru îngrijiri medicale la domiciliu
*  recomandare pentru îngrijiri paliative la domiciliu
*  recomandare - prescripție medicală privind acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale

Noutăţi

Rezultate proba interviu din data de 22.01.2020 pentru postul vacant de PREOT I - COMPARTIMENT CULTE
Rezultate proba interviu din data de 22.01.2020 PERSONAL AUXILIAR
Rezultatele selecției dosarelor după perioada de contestații Referent de specialitate II – Serviciul ATA Personal auxiliar -...
Rezultate proba practica din data de 21.01.2020 candidații înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor vacante  de : ...
Rezultate proba interviu  pentru postul vacant de ECONOMIST SPECIALIST I A - SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL
Rezultatele examenului de promovare a personalului din cadrul spitalului clinic județean de urgenta “SF. Spiridon” Iași...
Rezultate  proba interviu din data de 21.01.2020 pentru postul vacant de ECONOMIST I SERVICIUL RUNOS - BIROU PERSONAL
Rezultate proba practica din data de 21.01.2020 la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de ASISTENT MEDICAL GENERALIST
Anunț desfășurare proba interviu personal auxiliar sanitar
Rezultate finale proba scrisă din data de 16.01.2020, după soluționare contestații - personal auxiliar sanitar
 Selecția dosarelor candidaților înscriși la concursurile pentru ocuparea posturilor de: 1. Asistenți medicali;  2. Referent...
Rezultate Finale Proba Scrisa, Dupa Solutionare Contestatii Candidatii Inscrisi Pentru Ocuparea Posturilor De 1.Referent de...